Skulpturen är min kraft!

Respekt för livet och för döden
Trädet har levt i många hundra år. Hela tiden har hon stått där. Inne.
Och väntat.Väntat på sitt liv. Nu finns hon här.