Emaljen är mitt guld!

Experiment med naturen
Kopparplåten ligger bar. Beredd att vara en bärare. Bära budskapet. Vara en del av känslan.
Så skapas livet på dess bara hud. Ur hjärtat. In i ugnen. Och sanden blir till guld.