Min plats på jordenRiduppvisning 2012

  
 
 

Variation Stegra

  
 
 

Historisk uppvisning

  
 
 

Min trädgård

 
 
 

En Prinsessa i trä

 
 
 

Kulturcentrum 2009

 
 
 

Triton af Kronplet 2013