Drömmar är ett måste i livet! Egna drömmar om en framtid att leva i. Drömfolket är vi alla! Fågelkvinnan, Trädkvinnan,Den som ser allt, Ängeln, Den fångade från insida och utsida, Att bära jorden, Själens spegel, Hemligheten, Alla jordens kvinnors rättighet