I det skönaste av Blekinge, i Ronneby Kommun, ligger en liten by med kyrka och lantgårdar. I den lilla byn som heter Edestad, fanns också förr en skola. Men den har sedan länge fått stå tom på törstande kunskap. Men så hände det en dag, att skolan fick nytt liv.

Jag som har tagit skolan under mina vingar är konstnär och heter Susanne Demåne. Sedan penslar, dukar, färgtuber och min motorsåg tagit plats i skolhuset flödar inspirationen mer än någonsin... 
Kalender 2015
Öppettider maj-aug.
Entre 30 kr
6 maj-18 juni öppet
onsd-fred kl 14-18
Midsommar stängt
 
onsd-fred 6 maj-19 juni kl 14-18
25 juni-30 aug
torsd-sönd kl 13-17 
Därefter öppet i cafe och atelje söndagar 14-18 ev fler dagar
Drömcafe!
Öppet 6 maj-19 juni kl 14-18 25 juni -30 aug torsd-sönd kl 13-17
Därefter
alla söndagar tom 31 september  14-18
Konstrundan
2-3 maj kl 10-17
 
Utställning 
Farum Köpenhamn
Övriga arr. här i Edestad se hemsidan
och FB

Riduppvisningar:
onsdag 20 maj kl 19.
sönd 30 aug kl 17.
sond 27 sept kl 15. Ev fler tider.
Vid dåligt väder ställs uppvisningen in: entre 100:-